Slim investeren - The Dutch Works

Slim investeren

Heeft u behoefte aan meer grip op uw beoogde investering? Of loopt een reeds gedane investering niet zoals verwacht?
Maak een weloverwogen keuze op basis van een analyse op het gebied van proces, markt, product en team.

Wij geven met deze analyse inzicht in:

  • de kansen en de risico’s van de (beoogde) investering
  • de kansen en de risico’s van het team
  • daadwerkelijk benodigde investeringskapitaal
  • de eerste logische vervolgstappen voor de startup

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.